نظر شخصی

نظری که اینجانب در باب این بیت از قبل داشتم و اکنون با خواندن این مقالات

-که تقریبا تمام آن ها با تأویلات دور از ذهن می خواهند معمای این بیت را حل کنند-

در ذهنم تثبیت شد این است که معنای بیت بدینگونه است:بلبل با این خیال

که گل یار او شده است دل خوش است(غافل از این که)گل تمام اندیشه اش را

به کار می گیرد تا در کار او ناز کند.

بعدالتحریر:متوجه شدم آقای بهاءالدین خرمشاهی نیز در حافظ نامه تقریبا

این وجه را ترجیح داده اند.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 15:23  توسط احمدبهنامی  |